Τα νομίσματα

Πάνω από διακόσια νομίσματα έχουν βρεθεί στο χώρο του θεάτρου δίδοντας πληροφορίες για το χρόνο λειτουργίας του, για τις επισκευές του, για την περίοδο εγκατάλειψής του, αλλά και για την κυκλοφορία των νομισμάτων στη Δημητριάδα.

Νομίσματα από Θεσσαλικές πόλεις, όπως η Λάρισα, η Φαλάννη, η Γυρτώνη και η Εκκάρα, από Ευβοϊκές πόλεις, όπως η Χαλκίδα και η Ιστιαία, από τη Θεσσαλονίκη και τη θρακική Μαρώνεια είναι τα νομίσματα των πόλεων που αναγνωρίστηκαν. Ακόμη, νομίσματα των Μακεδόνων βασιλέων δεν θα μπορούσαν να λείπουν από μια πόλη σαν τη Δημητριάδα, όπως του Αλεξάνδρου Γ΄, του Αντιγόνου Γονατά και του Φλίππου Ε΄. Επίσης από την περίοδο της ακμής της πόλης δεν λείπουν τα νομίσματα των δυο μεγάλων Ομοσπονδιακών Κρατών της περιοχής, του Κοινού των Θεσσαλών και των Μαγνήτων. Η χρονολογική σειρά των νομισμάτων καταλήγει στα νομίσματα των αυτοκρατορικών χρόνων που φθάνουν μέχρι τα μέσα του 4ου αι. μ.Χ. προδίδοντας έτσι και το χρόνο εγκατάλειψης του θεάτρου της Δημητριάδος.

Το πλέον εντυπωσιακό εύρημα ήταν ένας θησαυρός 68 αργυρών νομισμάτων που απαρτίζεται από 67 νομίσματα του Κοινού των Θεσσαλών και ένα νόμισμα του Κοινού Μαγνήτων.