Περιεχόμενα Ιστοσελίδας

Η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ (Η αρχαία Δημητριάδα + ένα video για τα Μνημεία της Δημητριάδος)

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Η θέση τoυ θεάτρου μέσα στη Δημητριάδα)

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ

 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ (Το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος)

ΟΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ (Ιστορικό της έρευνας στο θέατρο)

ΤΟ ΚΟΙΛΟ

Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Η ΣΚΗΝΗ

 

Η ΔΙΑΔΟΧΗ (Tα κτίσματα και οι κατασκευές)

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Το εργαστήριο κεραμικής)

ΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ (Κτίριο (Β) με χρωματιστά κονιάματα)

ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ (Το υδραγωγείο της Δημητριάδος)

 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Τα Ευρήματα)

ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (Τα νομίσματα + ένα PDF)

ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ (Το ελληνιστικό προσκήνιο του θεάτρου της Δημητριάδας, Τεκμηρίωση-σχεδίαση ανασύνθεση, Πρόταση αποκατάστασης ενός μετακιόνιου τμήματος + PDF)

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (Συμπλήρωση μαρμάρινων βατήρων των εδωλίων στο κοίλο)

Ο ΑΓΩΓΟΣ (Αγωγός περιμετρικά της ορχήστρας)

ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (Καθαρισμοί και συντηρήσεις)

 

ΔΡΑΣΕΙΣ (Δράσεις + Ορισμένες από τις παραστάσεις που δόθηκαν στο αρχαίο θέατρο Δημητριάδος)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ (Εκπαιδευτικά προγράμματα)

TΟ ΕΡΓΟ

TA NEA TOY EΡΓΟΥ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Το έργο στο θέατρο + Η δημιουργία της ιστοσελίδας + Επίσκεψη στο θέατρο + Οργάνωση επισκέψεων και επικοινωνία + Προτείνουμε επίσκεψη και στο ανάκτορο Δημητριάδος)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ (Η πρόσβαση στο αρχαίο θέατρο Δημητριάδας)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Φόρμα Επαφής + Τηλέφωνα)


ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ «ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ» ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Το θέατρο στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

Τα νέα του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου

Μικρή Βιβλιοθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  (Έγγραφα, Άρθρα, Video και Ηχητική Συνέντευξη)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  (Οι συντελεστές της Ιστοσελίδας)